pic0 pic1 pic2

Manhole covers, Drain grates etc.


Manhole cover ø 640
Solid grate 68 kg, Drain grate 67 kg, Frame 67 kg

Manhole Cover ø 600
kaan 57 kg, korpus 56 kg

Manhole Cover ø 500
kaan 41 kg, restkaan 38 kg, korpus 34 kg

Manhole Cover ø 300
kaan 13.5 kg, restkaan 8.5 kg, korpus 25 kg

Manhole cover ø 600 
kaan 67 kg, vahekaan 4 kg, korpus 36 kg

Luuk ø 550
kaan 51 kg, korpus 176 kg